"Satiec savu meistaru!" ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums. Pasākuma būtība - vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma forma ir brīva, meistari rīko meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus u.tml.

2024. gadā pasākums "Satiec savu meistaru!” notiks jau 16. reizi. Šogad visa aprīļa garumā, katru nedēļas nogali citā vēsturiskajā zemē kopā ap 200 meistariem aicinās interesentus uz meistarklasēm, praktiskajām nodarbībām, lekcijām, lai veicinātu interesi, izpratni un sabiedrības līdzdalību Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

"Satiec savu meistaru" norises 2024. gadā:

  • 6. un 7. aprīlī – Vidzemē
  • 13. un 14. aprīlī – Kurzemē
  • 20., 21. aprīlī – Rīgā, Sēlijā un Zemgalē
  • 27. un 28. aprīlī – Latgalē

"Projekta laikā visā Latvijā iespējams sastapt dažādu paaudžu cilvēkus, kurus viņu zināšanu, prasmju un patības dēļ varam dēvēt par nacionālajiem dārgumiem, jo ar to esam savdabīgi un īpaši citu pasaules kultūru vidū. Mēs ļoti vēlētos, lai pēc zināma laika sabiedrībā būtu ierasta prakse, ka tradicionālo prasmju zinātāji ir gaidīti ikvienā izglītības iestādē, sadarbībā ar viņiem top tradīcijās balstīti slaveni preču un pakalpojumu zīmoli un mūsu valsts ir tīkams galamērķis tūristiem nolūkā iepazīt Latviju kā daudzveidīgas un bagātas kultūras zemi," stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.