2021. gada 8., 9. un 10. aprīlī tiešsaistē notika projekta "Satiec savu meistaru 2021" pavasara semināri. Ieklausīties dažādu amatu prasmju izzināšanas, saglabāšanas un tālāknodošanas stāstos šajā reizē aicināja meistari pētnieki.

Nodrošinot metodisko materiālu tradicionālo amatu praktizētājiem un izzinātājiem, publicējam video ierakstus no trim semināru lekcijām.

1. Solvita Zarupska, Latvijas Amatniecības kameras meistare. "Dažādas kabatas kā iedvesmas avots mūsdienīga tērpu aksesuāra darināšanā".

2. Ieva Pīgozne, Dr.art. "Latviskā krāsu izjūta apģērba vēstures skatījumā".

 

3. Sandra Aigare, Rucavas tradīciju kluba vadītāja. "Rucavas cimdu mantojums".