Projekts “Katram savu tautastērpu” savu pirmo posmu noslēdz ar plānotāju “Dienrādis 2016”. Tas ir laika skaitīšanas rīks, kur apkopoti svarīgākie latviešu svētki un laika skaitīšanas elementi, kas iedvesmojošā veidā palīdzēs skaitīt laiku tā, kā to darījuši mūsu senči. Plānotāja mērķis ir iedvesmot tradīcijas turpinājumam mūsdienās, savienojot senās zināšanas ar aktuālo šodien. 

“Dienrādī 2016” iekļauti latviešu seno mērvienību samēri ar mūsdienās izmantotajām vienībām, latviskas abreviatūras saziņai dažādos dzīves gadījumos, ieteikumi kā bildināt savu iecerēto, dažādi praktiski padomi, ziņas par svinamajām dienām un cita noderīga informācija. Plānotāju papildina Nila Viļņa fotogrāfijas.

Projektu “Katram savu tautastērpu” ceļā uz Latvijas simtgadi 2018. gadā īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar “Lattelecom” . Projekta pirmajā gadā ar 20 tērpiem uzsākta latviešu tautastērpu elektroniskā kataloga izveide vietnē www.katramsavutautasterpu.lv, izdots kalendārs “Dienrādis 2016” ar unikālām Nila Viļņa fotogrāfijām, kā arī projekta atbalstītājs “Lattelecom”, stāstot par latviešu tautastērpu, izveidojis īpašu raidījumu ciklu kanālā 360TV.

Projekta “Katram savu tautastērpu” patronese, Valsts prezidente 1999-2007 Vaira Vīķe-Freiberga stāsta: “Savs tautastērps ir dārgs mantojums, ko varam nodot no paaudzes paaudzē. Apģērbjot tautastērpu mēs uzņemam sevī kaut ko senatnīgu un cēlu, tiek aktualizēta saite ar saviem senčiem. Ar tautastērpu Jūs jutīsieties vērtīgāki, skaistāki, dižāki un cēlāki. Aicinu katram padomāt – kamdēļ man ir mans tautastērps!”

“Tautastērpa valkāšana ir tradīcija, kuru gribam aizvien vairāk iedzīvināt. Tas nenozīmē, ka mums ar to būtu grūtības, jo pēdējos 20 līdz 25 gados varam runat par tautastērpa renesansi Latvijā, taču tuvojas mūsu valsts simtgade, mūsu Latvijas dzimšanas diena, kur viens no svarīgiem rituāliem ir sapošanās. Tautastērpa valkāšana ir mūsu tautas pašcieņas un pašapziņas manifestācija, apliecinājums, ka joprojām izzinām, cienām un kopjam mūsu kultūras mantojumu, ka tas nav tikai muzejiska vērtība, bet dzīvs mantojums, ko nodot nākamajām paaudzēm,” stāsta Kultūras ministre Dace Melbārde.

„Tautas tērpi ir kā nozīmīgas senatnes datu glabātuves, kas dzīvo pāri laikiem. Izzinot un iepazīstot mūsu tautas kultūras mantojumu, varam apjaust kopības sajūtu, kā arī šajā dažādībā atrast sev tuvo un īpašo, savu saikni ar tautas dvēseli. Tradīciju nodošana no paaudzes paaudzē vairo tautas spēku, tāpēc “Lattelecom” ir izveidojis unikālu raidījumu ciklu, kas ir skatāms kanālā 360TV, ļaujot ikvienam atrast savu tautas tērpu un iepazīt sava novada vēsturi,” tā “Lattelecom” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Projekta “Katram savu tautastērpu” mērķis ir mūsdienīgi un radoši stāstīt par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām, kā arī tautastērpu dažādību. Ikviens ir aicināts ieskatīties projekta interneta vietnē www.katramsavutautasterpu.lv, lai atrastu sev atbilstošu tērpu, izpētītu tā detaļas un iegūtu informāciju par meistariem un uzņēmumiem, kas darina tautastērpus. Nākotnē projekta attīstība plānota ne tikai papildinot latviešu tautastērpu katalogu, bet arī veidojot dažādas sadarbības formas un īstenojot citas aktivitātes, kas veicina projekta atpazīstamību un sabiedrības iesaisti.

Paldies par atbalstu “Dienrāža 2016” tapšanā “Lattelecom”, „Papyrus”, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam un Tautas tērpu centram “Senā klēts”.

Fotogrāfijas no "Katram savu tautastērpu plānotāja atvēršanas skatīt ŠEIT

Uzziņai:

  • Plānotāju un kalendāru “Dienrādis 2016” var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils laukumā 4), Tautas tērpu centrā "Senā klēts" (Rīgā, Rātslaukumā 1), Latvijas dizaina un dzīves stila veikalā RIIJA (Rīgā, Tērbatas ielā 6/8), konceptveikalā "Paviljons" (Rīgā, Tērbatas ielā 55), Jāņa Rozes grāmatnīcās. “Lattelecom” klientu apkalpošanas centros var iegādāties kalendāru “Dienrādis 2016”.
  • Par raidījumu “Katram savu tautastērpu”: “Lattelecom” ir izveidojis piecu unikālu raidījumu ciklu, kas skatāms kanālā 360TV no 22. novembra – katru svētdienu plkst. 19:00. Katrā sērijā raidījuma vadītāja Ieva Kerēvica dodas uz konkrēto novadu - runā par valodu, rakstura īpašībām, novada tradicionālajiem ēdieniem un, protams, tautas tērpiem. Izzinot to vēsturisko izcelsmi, kā veidotas detaļas, kādi meistari darinājuši, kā pasaules un Eiropas vēsture ietekmējusi tērpu krāsas, rakstus un citas nozīmīgas nianses. Kā arī ikviens var iepazīt kā valkāt tautas tērpu. Un raugoties no mūsdienu aktualitātēm, ir iespēja izzināt - kā konkrētā novada tērpu, rakstus, motīvus izmantojam šodien - apģērbā, rotās un ikdienas godos.
  • Šobrīd katalogā “Katram savu tautastērpu” pieejamie tērpi: Lielvārdes meitas un sievas tērps, Kusas sievas tērps, Augšzemes meitas un sievas tērps, Ziemeļlatgales sievas tērps, Zemgales vīra tērps, Bauņu meitas tērps, Rucavas sievas tērps, Ventspils meitas un sievas tērps, Kuldīgas vīra tērps, Bārtas sievas tērps, Latgales vīra tērps, Dienvidlatgales meitas un sievas tērps, Alsungas meitas un sievas tērps, Krustpils meitas tērps, arheoloģiskais latgaļu meitas un sievas tērps, arheoloģiskais lībiešu vīra un sievas tērps, Zemgales meitas un sievas tērps, kā arī Nīcas meitas tērps.