„Satiec savu meistaru!” iekļaujas kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs.

Informācija par "Eiropas amatu prasmju dienām" (angļu valodā)

"Eiropas amatu prasmju dienu" mājas lapa (franču valodā)