"Satiec savu meistaru! 2016" FOTO: 

Ieskats bronzas liešanas un rotu kalšanas, kā arī praktisko iemaņu apgūšanā seno tērpu darināšanā pie meistariem ELĪNAS KŪLAS-BRAŽES un MĀRA BRAŽES Ceraukstes pagastā, celu aušanā pie meistarēm PĀRSLAS UŠKĀNES, MĀRĪTES ZIEDIŅAS un LIGITAS OZOLNIECES Tautas lietišķās mākslas studijā „Nākotne" un trīsrindu ermoņikas spēlē un instrumenta vēsturē ar meistaru ALBERTU MEDNI un folkloras kopu „Zemgaļi” Līvbērzes kultūras namā ŠEIT (foto: Reinis Oliņš).