Satiec savu meistaru 2020 norises vietas

2020. gada 3., 4. un 5.aprīlī visā Latvijā jau divpadsmito reizi notiks pasākums „Satiec savu meistaru!”.

Šogad tajā 252 meistari demonstrēs savas amatu prasmes un gaidīs apmeklētājus vairāk nekā 190 dažādās vietās visā Latvijā. Viena norises vieta tradicionāli būs arī ārpus Latvijas – Luksemburgā. Rīgas pilsētā plānotas 35 norises vietas, Kurzemē – 36, Vidzemē - 57, Zemgalē - 17, Latgalē - 43 un Augšzemē jeb Sēlijā divas norises vietas.

Kā katru gadu vienas no populārākajām amatu prasmēm ir cimdu un zeķu adīšana un jostu aušana. Tāpat citi meistari – kalēji, pinēji un podnieki aicina pie sevis gan izmēģināt māla plastiskās īpašības, gan piedalīties cepļa kurināšanā.

Meistaru dienās būs iespēja iepazīties ne tikai ar dažādām amatu prasmēm, bet arī nogaršojot gan latviešu, gan krievu tradicionālos ēdienus, kā arī apgūt dažādu instrumentu spēli un to darināšanu.

Bez tautas lietišķās mākslas studijām un individuāli strādājošiem meistariem šogad pasākumā iesaistās arī dažādi uzņēmumi un skolas. Tilžas vidusskolā un Balvu pamatskolā visas nedēļas garumā notiks dažādas aktivitātes amatu prasmju un tradīciju apguvē dažādu vecumposmu klašu audzēkņiem vairāk te

Vairāk par norisēm te

“Satiec savu meistaru!” tradicionāli norisināsies vienlaikus ar projektu „Eiropas amatu prasmju dienas”, kas aizsāktas 2002.gadā Francijā un kļuvis par plašāko starptautisko pasākumu, kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai.

“Eiropas amata prasmju dienas” mājas lapa: www.journeesdesmetiersdart.fr